Zespół

Patryk Gabriel

Przedstawiciel Lidera Projektu

Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Prace przy przygotowaniu wniosku trwały 2 lata i zaangażowanych w nie było wiele osób, więc jest to nasz wspólny sukces, poczynając od pracowników szpitala, poprzez kadrę medyczną, a na pracownikach merytorycznych skończywszy.

Wspólnie z nami swoje wnioski o dofinansowanie złożyło 21 podmiotów. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał dziesięć, a nasz projekt znalazł się na wysokim, trzecim miejscu.

To też świadczy o świetnym i kompleksowym przygotowaniu wniosku.Cieszymy się ogromnie, ale jesteśmy też świadomi, że czeka nas ciężka praca, której efekty będą w 2020 roku widoczne dla wszystkich mieszkańców.

Władze Powiatu od lat podkreślają, że piorytetem są trzy kwestie: zdrowie, oświata oraz drogi.

Systematycznie więc realizują swoje założenia.

Renata Biegaj

Specjalista ds. księgowości

Zakres obowiązków: prowadzenie księgowości realizowanego projektu, współpraca z Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie sporządzania wniosków o płatność.

Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ w trakcie realizacji zadania pojawiają się zagadnienia, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia i muszę się z nimi zmierzyć.

Uważam, że projekt… poprzez realizację kompleksowych działań inwestycyjnych i doposażenie w sprzęt medyczny przyczyni się do utworzenia efektywnego, trwałego i dostępnego systemu opieki zdrowotnej.

Jagoda Chylicka

Specjalista ds. sprawozdawczości

Zakres obowiązków: do moich obowiązków w ramach projektu należy m.in.: monitorowanie zgodności postępu rzeczowego i harmonogramu projektu, nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z budżetem projektu, sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, przygotowywanie wniosków o płatność.

Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Jest to jak dotąd największy projekt realizowany przez Powiat Starogardzki. Jak każdy projekt niesie ze sobą wiele wyzwań, ale zarazem daje mnóstwo możliwości rozwoju. Tak duża inwestycja wymaga rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia oraz wielkiego zaangażowania, tak by efekt końcowy był jak najlepszy.

Uważam, że projekt… jest szansą dla naszego szpitala. Placówka zyska m.in. nowy blok operacyjny, nowe wyposażenie i sprzęt medyczny. Poprzez realizację projektu najwięcej zyskają pacjenci – poprawi się ich dostęp do specjalistycznych usług medycznych.

Beata Gradowska

Kierownik Projektu

Zakres obowiązków: prowadzę postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, sprawuję nadzór nad opracowywaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ), nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego i sporządzaniem dokumentacji po przetargowej.

Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie?: Nie wiem jak ciężkie czeka mnie wyzwanie, ale może to lepiej. Póki co jestem nastawiona optymistycznie.

Uważam, że projekt… jest bardzo złożony, przez co wymaga dobrej współpracy wielu osób.

Magdalena Jankowska

Specjalista ds. promocji, monitoringu i informacji

Zakres obowiązków: przygotowanie i realizacja strategii promocji projektu, współpraca z Zespołem Realizującym Projekt, przygotowywanie i weryfikacja merytoryczna materiałów umieszczanych w prasie oraz internecie, udzielanie informacji o projekcie, organizacja wydarzeń związanych z realizacją projektu.

Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Ze względu na obszerny zakres prac oraz gigantyczny poziom dofinansowania, chyba na każdej osobie zaangażowanej w realizację  projektu spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ale też  towarzyszy temu ambicja, aby wykonać projekt jak najlepiej, by widząc efekt końcowy z dumą pomyśleć, że było się było się częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, które tak istotnie zmieniło starogardzki szpital.     

Uważam, że projekt… stanie się wizytówką naszego powiatu,  ale przede wszystkim pozwoli zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług, lepszą dostępność do świadczeń medycznych  w tym nowo powstałych zakresów (np. nowe poradnie) oraz komfortowe warunki hospitalizacji.

Maciej Manikowski

Dyrektor ds. ekonomicznych Kociewskiego Centrum Zdrowia

Projekt rozbudowy i doposażenia szpitala to pierwsza tak duża inwestycja od początku historii jego powstania, milowy krok w rozwoju naszej placówki.

Nowoczesny blok operacyjny dysponujący trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w najnowsze technologie i aparaturę medyczną poniesie jakość świadczonych procedur na najwyższym poziomie.

Dzięki rozwiązaniom infrastrukturalnym – i co z tym idzie – organizacyjnym, będziemy mieli możliwość zwiększyć liczbę wykonywanych operacji, a to z kolei przełoży się na zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów i skrócenie czasu oczekiwania na terminy zabiegów. Dopełnieniem inwestycji jest budowa centralnej sterylizatorni, powstanie pracowni diagnostyki obrazowej, rehabilitacji, gabinetów poradni specjalistycznych oraz modernizacji oddziałów szpitalnych.

Nie mniej ważną składową projektu jest podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.