Kontakt

Beata Gradowska
Kierownik Projektu
58 767 35 80
Beata.gradowska@powiatstarogard.pl

Jagoda Chylicka
Specjalista ds. sprawozdawczości
58 767 35 79
Jagoda.chylicka@powiatstarogard.pl

Renata Biegaj
Specjalista ds. księgowości
58 767 36 39 renata.biegaj@powiatstarogard.pl

Magdalena Jankowska
Specjalista ds. promocji, monitoringu i informacji
663 288 655
magdalena1jankowska@gmail.com

Patryk Gabriel
Przedstawiciel Lidera Projektu
Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego
Patryk.gabriel@powiatstarogard.pl

Maciej Manikowski
Dyrektor ds. ekonomicznych Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
m.manikowski@szpital-starogard.pl