Zakład Diagnostyki Obrazowej już otwarty

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, którzy wymagają szczegółowych badań. W ramach wielkiego projektu realizowanego przez Powiat Starogardzki w Kociewskim Centrum Zdrowia powstał nowoczesny i w pełni wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów. Bardzo się cieszę, że otwieramy nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz że jako Powiat Starogardzki realizujemy tak ważną i potrzebną inwestycję w Kociewskim Centrum Zdrowia. Jest to ogromna inwestycja w skali całego kraju, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane przez samorządy powiatowe, to najprawdopodobniej największa w Polsce – przyznaje starosta Kazimierz Chyła.

– Zakład Diagnostyki Obrazowej to miejsce, które jest efektem kilkuletniej pracy dużego zespołu ze Starostwa Powiatowego, czyli osób, które napisały i przygotowały projekt, oraz użytkownika, czyli Kociewskiego Centrum Zdrowia – wyjaśnia wicestarosta Patryk Gabriel. – To jeden z elementów wielkiego projektu, który obejmuje nowoczesny, stworzony od podstaw Zakład Diagnostyki Obrazowej. Takiego Zakładu do tej pory w Kociewskim Centrum Zdrowia nie było. Jest to nasz własny Zakład, zupełnie niezależny od zewnętrznego dostawcy. Wielki projekt obejmuje też budowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, modernizację pięciu oddziałów, a także miejsce na poradnie i rehabilitację.

Otwarcie Zakładu poprzedziły wielomiesięczne prace. Przypomnijmy. 28 czerwca 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Starogardzkim a zwycięzcą przetargu firmą Alteris S.A. z Katowic na dostawę i montaż wyposażenia. Nowy Zakład wyposażony został kompleksowo w sprzęt marki GE Healthcare, w skład którego weszły: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, zestaw do cyfrowej radiografii oraz ultrasonograf. Całkowita wartość umowy wyniosła ponad 8,7 mln złotych, z czego 6,1 mln złotych to sam sprzęt.

– Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Kociewskiego Centrum Zdrowia, ponieważ w szpitalu powstał nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej z czterema pracowniami: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG oraz USG – podkreśla Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskiej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.

Zgodnie z zakresem robót stworzony został od podstaw praktycznie nowy zakład, ponieważ oprócz dostawy wysokospecjalistycznych urządzeń, gruntownej przebudowy wymagały pomieszczenia. Wzmocniono m.in. stropy części pomieszczeń, w ścianach zainstalowano płyty ołowiane chroniące przed nadmiernym promieniowaniem rentgenowskim, a na potrzeby rezonansu magnetycznego zbudowano tzw. klatkę Faradaya służącą do odizolowania systemu rezonansu od wpływu czynników zewnętrznych. Roboty budowlane przystosowujące pomieszczenia do instalacji w nich tak skomplikowanych urządzeń pochłonęły ponad 2,5 mln zł z ogólnej sumy kosztów.

– Zbudowany został również zespół lekarzy, techników i wykwalifikowanych pielęgniarek i ten zespół będzie wykonywał badania zlecone przez personel szpitalny – wyjaśnia Robert Wierzba, naczelny lekarz Kociewskiego Centrum Zdrowia. – Dodatkową wartością jest możliwość kontaktu i pełnej współpracy lekarzy klinicystów z lekarzami diagnozującymi pacjentów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Wielki projekt realizowany w szpitalu to jedno z priorytetowych zadań władz Powiatu Starogardzkiego. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 60 mln zł.

Share this post