Ponad 3 miliony złotych na walkę z COVID-19

Dzięki dofinasowaniu Zarządu Województwa Pomorskiego szpitale w Starogardzie Gdańskim i Tczewie kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny do opieki nad chorymi. Chodzi m.in. o: aparaty USG, EKG, RTG, kardiomonitory i respiratory. Wykonane zostaną też niezbędne prace remontowe.

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska przyjechała na Kociewie z wizytą i dobrymi wiadomościami. Władze Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Tczewskiego otrzymały symboliczne czeki informujące o udzieleniu Kociewskiemu Centrum Zdrowia oraz Szpitalom Tczewskim dodatkowych środków na walkę z COVID-19. Tym razem są to ponad 3 mln zł.

– W związku z potrzebami szpitali wynikającymi z pandemii COVID-19 z funduszy europejskich do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel około 117 mln zł. Szpitale w Starogardzie Gdańskim i Tczewie kupią za te środki między innymi aparaty: EKG, USG, RTG, kardiomonitory, a także respiratory transportowe i stacjonarne oraz łóżka na OIOM oraz przeprowadzą roboty budowlane. Przekazane środki wymiernie zatem poprawią bezpieczeństwo i komfort pacjentów – podkreśla Agnieszka Kapała-Sokalska, która nie kryje, że jest pod ogromnym wrażeniem inwestycji realizowanej w Kociewskim Centrum Zdrowia. – Dzięki tej inwestycji zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo będą znacznie podniesione dla pacjentów i dla personelu.

– Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu jest konsekwencją udzielenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego kolejnego wsparcia w postaci zwiększenia dofinansowania projektu na środki niezbędne do walki z COVID-19. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz niezbędne prace budowlane. Jest to kolejne działanie, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu – mówi starosta starogardzki Kazimierz Chyła.

Należy podkreślić, że nie jest to pierwsze wsparcie otrzymane od Zarządu Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie zwiększono o dodatkowe 3 050 000 zł, w tym 1 250 000 zł dla Lidera Projektu – czyli Powiatu Starogardzkiego oraz 1 800 000 zł dla Partnera Projektu – czyli Szpitali Tczewskich. Jest to kolejne wsparcie Zarządu Województwa Pomorskiego. Podczas pierwszej fali pandemii obie placówki otrzymały w sumie 2 000 000 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych.

– Nasz wielki projekt modernizacji szpitala jest prowadzony konsekwentnie w ten sposób, że najpierw wybieramy najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych pacjentów miejsca, które modernizujemy – zauważa wicestarosta Patryk Gabriel.  – Nie byłoby to możliwe w dobie pandemii, gdyby nie ogromne wsparcie samorządu województwa.

W ramach wsparcia, które otrzymał Powiat Starogardzki, zakupione zostaną sprzęty medyczne o wartości 1 000 000 zł, m.in.:  kardiomonitory, łóżka do intensywnego nadzoru,  aparat RTG oraz kolumna endoskopowa – tor wizyjny.   Są też pieniądze na roboty budowlane.

– W ramach udzielonej pomocy pozostałe 250 tys. złotych przeznaczone zostaną na roboty budowlane związane z przebudową sześciu pomieszczeń na oddziale chorób wewnętrznych, w tym kompleksowo przebudowane zostaną dwie izolatki, jedna 2-łóżkowa sala chorych wraz z łazienką, dwie 3-łóżkowe sale chorych. Pomieszczenia dostosowane zostaną do przyjmowania pacjentów z COVID-19 – wyjaśnia Maciej Manikowski, dyrektor ds. ekonomicznych w Kociewskim Centrum Zdrowia.

W sumie wartość dofinansowania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach projektu wynosi 5 050 000 zł, w tym 2 250 000 zł dla Lidera Projektu – Powiatu Starogardzkiego oraz 2 800 000 zł dla Partnera Projektu – Szpitali Tczewskich S.A.

– Poprzednio dzięki otrzymanym środkom dostarczyliśmy do Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz Szpitali Tczewskich środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, myjnie endoskopowe, urządzenia do dezynfekcji), dzięki temu mogliśmy poprawić bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalach oraz personelu medycznego – mówi Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.

Share this post