Inwestycja na prawie 49 milionów złotych!

Powiat Starogardzki pozyskał blisko na 21 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ta gigantyczna kwota zostanie przeznaczona na niezwykle ważne zadanie związane ze służbą zdrowia.

Mowa o rozbudowie i doposażeniu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o.o. w Starogardzie Gdańskim. W sumie na ten cel zostanie wydanych ponad 48,6 mln zł. To historyczny projekt, który pozwoli na funkcjonowanie placówki na miarę XXI wieku .
Już dziś możemy się pochwalić, że Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał nam dofinansowanie i w rezultacie w piątek, 28 lipca podpisana zostanie umowa – mówi Kazimierz Chyła, Wicestarosta Starogardzki. – Jest to rok wyjątkowych sukcesów. Do tej pory żaden kociewski samorząd nie pozyskał takich środków. Projekt pozwoli nam uzyskać skok cywilizacyjny w szpitalu. Po zakończeniu tej inwestycji możemy śmiało powiedzieć, że placówka ma zabezpieczoną przyszłość.
Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych. W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną inwestycje w pięciu oddziałach Kociewskiego Centrum Zdrowia. Dotyczyć będą one oddziału neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Dojdzie do rozbudowy szpitala o blok operacyjny, zakupiony zostanie sprzęt medyczny, powstaną nowe poradnie specjalistyczne, rozbudowana zostanie część rehabilitacyjna, centralna sterylizatornia, zakład diagnostyki obrazowej, a także podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej. – Jest to najważniejszy dzień w historii szpitala i nie boję się użyć tego stwierdzenia – podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. – Za nami stoją osoby, które są współautorami tego przedsięwzięcia. To ciężka praca wielu grup: urzędników, lekarzy, pracowników szpitala, ale też projektantów i architektów. Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, ale także mieszkańców czterech ościennych powiatów. Zarzucano nam, że jesteśmy pasywni, że nie pozyskujemy środków. Cierpliwie to znosiliśmy, ciężko pracując, by z czasem móc przedstawić odpowiednie fakty. Jest to trzeci z czterech projektów szpitalnych. Ostatnim jest termomodernizacja, która – też mam nadzieję – nam się uda. Inwestycja opiewa na niespełna 50 milionów złotych, a poziom dofinansowania wynosi blisko 40 procent. Poziom dofinansowania wynika z epidemiologii, czyli z ilości chorób cywilizacyjnych, bo tylko walka z chorobami może zostać wsparta w takim zasięgu.

Realizacja tego projektu jest wręcz niezbędna. Trzeba pamiętać, że Kociewskie Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat Starogardzki, przyjmuje pacjentów nie tylko z naszego powiatu, ale i z 4 powiatów ościennych. Rocznie placówka udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5 tys. pacjentów. Niestety, na naszym terenie na tle województwa pomorskiego mamy kilka niekorzystnych wskaźników. W zakresie umieralności w powiecie starogardzkim wynoszą one 1,10, a w województwie 0,95. Wskaźniki dotyczące chorób płuc są wyższe aż o 78 procent w porównaniu z danymi z kraju. Jeśli zaś chodzi o wskaźniki dotyczące nowotworów złośliwych płuc, to na naszym terenie są one wyższe o 40 procent niż dane ogólnopolskie. W KCZ brakuje wielu poradni specjalistycznych. Personel pracuje na wyeksploatowanym sprzęcie medycznym. Brakuje ośrodka rehabilitacyjnego oraz nowoczesnego bloku operacyjnego. Realizacja projektu pozwoli w ogromnym stopniu unowocześnić placówkę, zwłaszcza na oddziałach: neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Powstaną poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym. Zwiększona zostanie liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Neurologicznym, przez co skróci się czas oczekiwania pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Powstanie nowoczesny blok operacyjny. Warto zauważyć, że 40 procent pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym to pacjenci z oddziału kardiologicznego oraz chirurgii ogólnej. W ramach projektu powstanie centralny system sterylizacji narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej zostaną podniesione poprzez szereg specjalistycznych szkoleń.

Rozbudowa i doposażenie KCZ ściśle wiąże się z trzema innymi przedsięwzięciami realizowanymi w placówce. Mowa o budowie całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych (wartość projektu to prawie 1,2 mln zł), o poprawie infrastruktury i doposażeniu w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ponad 4,8 mln zł) oraz o poprawie jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego (prawie 3,8 mln zł).

Share this post