Kolejny etap modernizacji szpitala

W Starostwie została podpisana umowa na zakup sprzętu do zakładu diagnostyki obrazowej oraz wykonanie niezbędnych praz adaptacyjnych.

Na ten cel wydamy blisko 8 milionów złotych – mówi starosta Kazimierz Chyła. – To kolejna z większych podpisanych umów, wcześniej zawarliśmy umowę na budowę bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią oraz na remont pięciu oddziałów w Kociewskim Centrum Zdrowia.
Dzięki tej umowie, zostaną zakupione nowoczesne sprzęty, które będą służyć bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców – dodaje wicestarosta Patryk Gabriel. – Kupimy m.in. sprzęt diagnostyki obrazowej, ultrasonografy, tomokomputer oraz rezonans magnetyczny.

Dostawą sprzętu oraz wykonaniem niezbędnych praz adaptacyjnych zajmie się firma Alteris S.A. z Katowic.
Będziemy mieli własny zakład diagnostyki obrazowej – cieszy się Robert Wierzba, naczelny lekarz Kociewskiego Centrum Zdrowia. – Na dzień dzisiejszy diagnostykę obrazową wykonuje podmiot zewnętrzny, który będzie wykonywał badania do dnia otwarcia naszego zakładu, w którym zatrudnimy własnych radiologów.

Share this post