Projekt za którym stoją ludzie

Powiat Starogardzki pozyskał w tym roku blisko na 21 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o.o. w Starogardzie Gdańskim. W sumie na ten cel zostanie wydanych ponad 48,6 mln zł. Do tej pory żaden kociewski samorząd nie pozyskał takich środków na ochronę zdrowia. To historyczny projekt, który pozwoli uzyskać skok cywilizacyjny w szpitalu.

Patryk Gabriel, Lider Projektu
Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego
Prace przy przygotowaniu wniosku trwały ponad 2 lata i zaangażowanych w nie było wiele osób, więc jest to nasz wspólny sukces, poczynając od pracowników szpitala, poprzez kadrę medyczną, a na pracownikach merytorycznych starostwa skończywszy. Wspólnie z nami swoje wnioski o dofinansowanie złożyło 21 podmiotów. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał dziesięć, a nasz projekt znalazł się na wysokim, trzecim miejscu. To też świadczy o świetnym i kompleksowym przygotowaniu wniosku. Cieszymy się ogromnie, ale jesteśmy też świadomi, że czeka nas teraz ciężka praca, której efekty będą w 2020 roku widoczne dla wszystkich mieszkańców. Władze Powiatu od lat podkreślają, że priorytetem są trzy kwestie: zdrowie, oświata oraz drogi. Systematycznie więc realizują swoje założenia.

Maciej Manikowski
Wiceprezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
Projekt rozbudowy i doposażenia szpitala to pierwsza tak duża inwestycja od początku historii jego powstania, milowy krok w rozwoju naszej jednostki. Nowoczesny blok operacyjny dysponujący trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w najnowsze technologie i aparaturę medyczną przeniesie jakość świadczonych procedur medycznych na najwyższy poziom. Dzięki rozwiązaniom infrastrukturalnym – i co za tym idzie – organizacyjnym, będziemy mieli możliwość zwiększyć liczbę wykonywanych operacji, a to z kolei przełoży się na zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów i skrócenie czasu oczekiwania na terminy zabiegów. Dopełnieniem inwestycji jest budowa centralnej sterylizatorni, powstanie pracowni diagnostyki obrazowej, rehabilitacji, gabinetów poradni specjalistycznych oraz modernizacja oddziałów szpitalnych. Nie mniej ważną składową projektu jest podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Zespół projektowy
Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest, aby każdy etap projektu był szczegółowo przemyślany i dopracowany. Nad tym z kolei codziennie pracuje sztab ludzi, profesjonalistów w swoich dziedzinach.

Rafał Kosecki
Kierownik zespołu projektowego
Zakres obowiązków: bezpośrednie kierowanie realizacją poszczególnych zadań, które składają się na proces wdrożenia przedsięwzięcia w życie. W ciągu trzech lat musimy kompletnie zmodernizować pod względem budowlanym obiekt szpitala i wyposażyć go w nowoczesny sprzęt medyczny. Wobec tego czeka nas dużo różnorodnej pracy.
Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Na pewno trudne. Jest to skomplikowany projekt inwestycyjny, dlatego podchodzimy do niego wyjątkowo, pod względem organizacyjnym i z tego powodu stworzyliśmy tak liczny zespół osób, który będzie go realizował. Jednak wiemy, że mamy silne wsparcie ze strony Zarządu Powiatu i Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – to wprowadza duży spokój do naszej pracy. Pomimo tego cały czas zdajemy sobie sprawę z ważności tego przedsięwzięcia dla społeczeństwa naszego powiatu.
Uważam, że projekt…: jest kamieniem milowym w rozwoju służby zdrowia na Kociewiu.

Renata Biegaj
Specjalista ds. księgowości
Zakres obowiązków: prowadzenie księgowości realizowanego projektu, współpraca z Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie sporządzania wniosków o płatność.
Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ w trakcie realizacji zadania pojawiają się zagadnienia, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia i muszę się z nimi zmierzyć.
Uważam, że projekt… poprzez realizację kompleksowych działań inwestycyjnych i doposażenie w sprzęt medyczny przyczyni się do utworzenia efektywnego, trwałego i dostępnego systemu opieki zdrowotnej.
Jagoda Chylicka
Specjalista ds. sprawozdawczości
Zakres obowiązków: do moich obowiązków w ramach projektu należy m.in.: monitorowanie zgodności postępu rzeczowego i harmonogramu projektu, nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z budżetem projektu, sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, przygotowywanie wniosków o płatność.
Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Jest to jak dotąd największy projekt realizowany przez Powiat Starogardzki. Jak każdy projekt niesie ze sobą wiele wyzwań, ale zarazem daje mnóstwo możliwości rozwoju. Tak duża inwestycja wymaga rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia oraz wielkiego zaangażowania, tak by efekt końcowy był jak najlepszy.
Uważam, że projekt… jest szansą dla naszego szpitala. Placówka zyska m.in. nowy blok operacyjny, nowe wyposażenie i sprzęt medyczny. Poprzez realizację projektu najwięcej zyskają pacjenci – poprawi się ich dostęp do specjalistycznych usług medycznych.

Beata Gradowska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Zakres obowiązków: prowadzę postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, sprawuję nadzór nad opracowywaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ), nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego i sporządzaniem dokumentacji po przetargowej.
Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie?: Nie wiem jak ciężkie czeka mnie wyzwanie, ale może to lepiej. Póki co jestem nastawiona optymistycznie.
Uważam, że projekt… jest bardzo złożony, przez co wymaga dobrej współpracy wielu osób.

Magdalena Jankowska
Specjalista ds. promocji, monitoringu i informacji
Zakres obowiązków: przygotowanie i realizacja strategii promocji projektu, współpraca z Zespołem Realizującym Projekt, przygotowywanie i weryfikacja merytoryczna materiałów umieszczanych w prasie oraz internecie, udzielanie informacji o projekcie, organizacja wydarzeń związanych z realizacją projektu.

Jakie czekają mnie wyzwania w projekcie? Ze względu na obszerny zakres prac oraz gigantyczny poziom dofinansowania, chyba na każdej osobie zaangażowanej w realizację projektu spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ale też towarzyszy temu ambicja, aby wykonać projekt jak najlepiej, by widząc efekt końcowy z dumą pomyśleć, że było się było się częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, które tak istotnie zmieniło starogardzki szpital.
Uważam, że projekt… stanie się wizytówką naszego powiatu, ale przede wszystkim pozwoli zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług, lepszą dostępność do świadczeń medycznych w tym nowo powstałych zakresów (np. nowe poradnie) oraz komfortowe warunki hospitalizacji.

Share this post