O Projekcie

Tytuł projektu:

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”

Beneficjentem projektu jest Powiat Starogardzki, natomiast Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Szpitala św. Jana.

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu:

01.09.2017-31.12.2021

Wartość projektu:

48 634 676,07

Dofinansowanie projektu:

20 937 394,95

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Efekty:

Projekt przewiduje modernizację i przebudowę oddziałów świadczących usługi pacjentom obciążonym chorobami cywilizacyjnymi: neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Ponadto projekt zakłada rozbudowę szpitala o blok operacyjny i centralną sterylizatornię, utworzenie części rehabilitacyjnej i zakładu diagnostyki, utworzenie nowych poradni specjalistycznych oraz zakup sprzętu medycznego. Dodatkowo podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej.

Jaki jest cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych.

Jakie są korzyści dla pacjenta

 • możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty usług medycznych
 • zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych
 • przyspieszenie realizacji procedur lekarskich
 • krótszy czas oczekiwania na porady specjalistyczne
 • zmniejszenie ryzyka zakażeń bakteryjnych
 • poprawa skuteczności i szybkości zdiagnozowania choroby, co oznaczać może dla pacjenta krótszy czas pobytu w
 • szpitalu średnio o 5%
 • krótszy czas hospitalizacji

Jak inwestycja zmieni szpital

 • zrealizowane zostaną działania inwestycyjne i doposażeniowe w sprzęt medyczny na oddziałach: neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych- powstanę poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed i pohospitalizacyjnym
  placówka zyska własną, nowoczesną diagnostykę obrazową, tym samym spełni wymagania określone w Rozporządzeniu ministra zdrowia
 • zwiększona zostanie liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych i neurologicznym, przez co skróci się czas oczekiwania pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji
 • podniesione zostaną kompetencje kadry medycznej poprzez szereg specjalistycznych szkoleń
 • powstanie nowoczesny blok operacyjny – 40% pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym to pacjenci z oddziałów kardiologicznego i chirurgii ogólnej, czyli oddziałów objętych projektem. Dodatkowo powstanie centralny system sterylizacji narzędzi medycznych, co wpłynie istotnie na zmniejszenie występowania zakażeń bakteryjnych.