Tytuł projektu:

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”

Beneficjentem projektu jest Powiat Starogardzki, natomiast Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Szpitala św. Jana.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje modernizację i przebudowę oddziałów świadczących usługi pacjentom obciążonym chorobami cywilizacyjnymi: neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Ponadto projekt zakłada rozbudowę szpitala o blok operacyjny i centralną sterylizatornię, utworzenie części rehabilitacyjnej i zakładu diagnostyki, utworzenie nowych poradni specjalistycznych oraz zakup sprzętu medycznego. Dodatkowo podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej.

Aktualności